Add your content here
Add your content here

Welder Fantasy 3W1 Best Mig 231 4X4 Mig/Mag/Puls/Podwójny Puls/Mma 230V (BM231)

3100,00 

Urządzenie wielofunkcyjne Welder Fantasy BEST MIG 231 przeznaczone jest do ręcznego spawania łukowego w metodzie MIG/MAG (Gas Metal Arc Welding), TIG (Tungsten Inert Gas) oraz MMA (Manual Metal Arc Welding). „WELDER FANTASY” JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY FACHOWIEC. Urządzenie Welder Fantasy BEST MIG 231 4×4 to nowoczesne, synergiczne źródło inwerterowe oferujące wiele możliwości przy wykonywaniu prac spawalniczych. Jego główne zalety to możliwość spawania z wykorzystaniem prądu o pojedynczej lub podwójnej pulsacji w trybie MIG lub MAG oraz możliwość wykorzystania ustawień synergicznych. Niezawodność oraz szeroki wachlarz zastosowań urządzeń sprawiają, że zadowolą one nawet najbardziej wymagających użytkowników. Intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania pozwala na szybkie ustawienie wszystkich najważniejszych parametrów spawania. Dzięki ustawieniom synergicznym możliwe jest automatyczne dobranie takich parametrów spawania, jak: napięcie, natężenie oraz prędkość podajnika za pomocą jednego pokrętła. Urządzenie umożliwia również wybór średnicy drutu oraz rodzaju spawanego materiału, dobierając do nich parametry spawania. Urządzenie posiada płynną regulację napięcia i natężenia prądu spawania oraz jest wyposażone w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego chroniący przed nadmiernym nagrzewaniem się układów scalonych. W celu zwiększenia komfortu pracy i obniżenia poziomu hałasu wentylator załącza się automatycznie zamiast pracować w trybie ciągłym po włączeniu urządzenia. Dzięki uchwytowi MIG/MAG z obrotowym palnikiem możliwe jest spawanie w trudno dostępnych miejscach. Wielofunkcyjny, inwertorowy półautomat spawalniczy BEST MIG 231 4×4 z czterorolkowym podajnikiem drutu jest przeznaczony do ręcznego spawania łukowego metali i stopów metali metodami: MIG/MAG z opcją podwójnego pulsu, MIG/MAG z opcją pojedynczego pulsu, MIG/MAG – spawanie ciągłe w trybie synergicznym, FCAW – spawanie drutem samoosłonowym, Lutospawanie, SPOT – spawanie punktowe MIG/MAG, TIG lift pulse – spawanie metodą TIG DC z pulsem, TIG lift – spawanie metodą TIG DC, MMA – spawanie elektrodą otuloną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii IGBT oraz wysokiej jakości podzespołów, urządzenie Welder Fantasy BEST MIG 231 idealnie nadają się do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych w takich gałęziach przemysłu jak motoryzacja, konstrukcje metalowe oraz wiele innych. Technologia IGBT – ang. Insulated Gate Bipolar Transistor – to nowoczesna technologia oparta na tranzystorach bipolarnych z izolowaną bramką. Łączy w sobie łatwość sterowania tranzystorów polowych z wysokim napięciem przebicia i szybkością przełączania tranzystorów bipolarnych. Zastosowanie technologii IGBT ma wpływ na znaczne wydłużenie niezawodnej pracy urządzeń spawalniczych. MIG/MAG – Spawanie łukowe w osłonach gazowych jest jednym z najpowszechniej stosowanych procesów wytwarzania konstrukcji spawanych. Proces spawania półautomatycznego polega na stapianiu krawędzi spawanego przedmiotu i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą w formie litego drutu, a spawanym detalem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego. MIG PULSE – zaawansowana forma spawania, która wykorzystuje najlepsze z form transferu roztopionego materiału elektrody na spawany przedmiot. W przeciwieństwie do zwarć, spawanie impulsowe nie wytwarza rozprysków ani nie grozi zimnym „dociekiem”. Pozycje spawania w pulsie nie są ograniczone, ponieważ są pochodnymi form globularnych lub natryskowych, a ich użycie jest zdecydowanie bardziej wydajne. Dzięki schłodzeniu procesu łuku natryskowego, pulsacyjny MIG jest w stanie rozszerzyć zakres spawania, a mniejszy wkład ciepła nie powoduje problemu z przepalaniem cienkich materiałów. MIG PULSE jest jednym z najlepszych procesów spawalniczych dla szerokiej gamy zastosowań i rodzajów metalu. MIG PODWÓJNY PULS – Spawając metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem uzyskujemy wysoki poziom wyglądu lica (efekt łuski). Dodatkowo zastosowanie automatycznego podawania drutu wpływa na wydajność spawania. Metoda MIG/MAG z podwójnym pulsem pozwala na regulację pulsacji prądu (balans pulsu) oraz na dostosowanie prędkości podawania drutu. Dzięki temu doskonalimy wygląd spoiny. Podczas spawania metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem, impulsy prądowe występują w dwóch zakresach. Układ sekwencyjny naszych urządzeń automatycznie łączy dwa poziomy pulsów: gorący i zimny. Korzyści z zastosowania metody MIG MAG z podwójnym pulsem to: Spawanie metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem jest szybsze niż metodą TIG. Spawanie metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem osiąga wysoką estetykę jak metodą TIG. Spawanie metodą MIG/MAG z podwójnym pulsem powoduje mniejsze odkształcenia niż metodą TIG. AUTO – ustawienia synergiczne – automatyczna regulacja parametrów spawania takich jak napięcie i natężenie łuku spawalniczego oraz prędkość podajnika drutu. Za pomocą jednego pokrętła użytkownik reguluje jednocześnie wszystkie wymienione parametry. TIG DC LIFT – spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Zastosowanie tej metody umożliwia spawanie wszystkich rodzajów stali tj. węglowych, stopowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, a także stopów miedzi, np. brązy czy mosiądze. TIG DC PULS LIFT – zajarzenie łuku następuje poprzez kontakt elektrody ze spawanym materiałem, funkcja puls pozwala na spawanie cienkich elementów poprzez okresowe zmiany natężenia prądu. MMA – metoda, w której wykorzystywana jest elektroda otulona, składająca się z metalowego rdzenia pokrytego otuliną. Spawacz podaje elektrodę w miarę jej stapiania do spawanego przedmiotu tak, aby utrzymać łuk o stałej długości i jednocześnie przesuwa jej topiący się koniec wzdłuż linii spawania. Urządzenie umożliwia spawanie wszystkimi rodzajami elektrod, np. zasadowymi, celulozowymi, rutylowymi, czy kwaśnymi. MMA VRD – dostępna w trybie MMA funkcja VRD (Voltage Reduction Device – moduł redukujący napięcie spoczynkowe (biegu jałowego) obwodu wtórnego urządzenia). Zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza ryzyko porażenia prądem. Funkcja wyłącza i włącza zasilanie spawania, gdy w trakcie spawania zmierzony zostanie opór między końcówkami elektroda – element spawany. DODATKOWE FUNKCJE: Lutospawanie – po wybraniu rodzaju drutu CuSi urządzenie umożliwia lutospawanie, stosowane głównie w przemyśle samochodowym do łączenia ze sobą ocynkowanych blach. Regulacja indukcyjności w metodzie MIG/MAG w zakresie -90 – 50% – Odpowiednio dobrana indukcyjność spawania przyczynia się do zmniejszenia ilości odprysków. Jest ona zależna od średnicy drutu spawalniczego, użytego gazu osłonowego, natężenia prądu i pozycji spawania. Zmniejszenie indukcyjność sprawia, że łuk staje się bardziej stabilny i skoncentrowany, a zwiększenie przyczynia się do powstawania bardziej płynnego jeziorka i zmniejszenia ilości odprysków. Prawidłowo dobrana charakteryzuje się stabilnym łukiem, równomiernym przenoszeniem kropel ciekłego metalu, utrzymywaniem stałego rozmiaru jeziorka spawalniczego oraz charakterystycznym powtarzalnym dźwiękiem bez rozprysków i wybuchów. Spawanie punktowe SPOT – funkcja spawania czasowego, używana do sczepiania detali, dzięki której można uzyskać równą długość spoin spawalniczych. Możliwe jest ustawienie czasu wypływu gazu przed spawaniem, czas trwania spawu, natężenie prądu spawania oraz czas wypływu gazu po wygaśnięciu łuku. Spawanie punktowe CSPOT – tryb ciągłego spawania punktowego, umożliwiający ustawienie czasu przerw pomiędzy zgrzewami. Zajarzenie łuku poprzez: 2T – dwutakt, 4T – czterotakt, 2Ts – (dwutakt special – po wciśnięciu przycisku nastąpi wypływ gazu w ustawionym przez użytkownika czasie i zajarzenie łuku spawalniczego. Napięcie łuku na starcie będzie zwiększone i spadnie do wartości zasadniczego prądu spawania w ustawionym czasie. Po zwolnieniu przycisku nastąpi spadek natężenia do wartości prądu końcowego. Następnie wygaśnie łuk i w ustawionym czasie wypłynie gaz osłonowy), 4Ts – (czterotakt special – po wciśnięciu i zwolnieniu przycisku nastąpi wypływ gazu w ustawionym przez użytkownika czasie i zajarzenie łuku spawalniczego. Napięcie łuku na starcie będzie zwiększone i spadnie do wartości zasadniczego prądu spawania w ustawionym czasie. Po ponownym wciśnięciu i zwolnieniu przycisku nastąpi spadek natężenia do wartości prądu końcowego. Następnie wygaśnie łuk i w ustawionym czasie wypłynie gaz osłonowy). Regulacja częstotliwości pulsu w zakresie 0,5 – 5Hz, Regulacja cyklu pulsu w zakresie 20 – 80%, Regulacja modulacji pulsu w zakresie 5 – 50% Regulacja parametrów HotI oraz EndI -ustawienie wartości zwiększonego napięcia łuku na starcie oraz wartości prądu końcowego, czyli tzw. wypełnianie krateru. BURN BACK – funkcja zapobiegająca przytapianiu drutu elektrodowego do końcówki prądowej, poprzez chwilowe wysunięcie drutu po zakończeniu procesu spawania. Urządzenie pozwala ustawić czas funkcji burn back w zakresie -90 – 90%. PRE GAS – regulacja czasu wypływu gazu osłonowego przed spawaniem w zakresie 0 – 10s. POST GAS – regulacja czasu wypływu gazu osłonowego po spawaniu w zakresie 0,1 – 50s. HOT START – funkcja ułatwiająca rozpoczęcie spawania w trybie MMA. W momencie zajarzenia łuku chwilowo zwiększany jest prąd spawania w celu rozgrzania materiału i elektrody w miejscu styku oraz właściwego ukształtowania przetopu i lica spoiny w początkowej fazie spawania. ARC FORCE – zwiększanie lub zmniejszanie długości łuku spawalniczego w zależności od odległości elektrody od spawanego materiału. CECHY URZĄDZENIA: możliwość spawania metodą MIG/MAG PULSE (pojedynczy puls) możliwość spawania metodą MIG/MAG BI-PULSE (podwójny puls) ustawienia synergiczne możliwość spawania metodą TIG DC LIFT możliwość spawania metodą MMA (elektroda otulona) możliwość spawania punktowego SPOT zwarta, kompaktowa budowa tranzystory IGBT sprawność 60% łatwy w obsłudze panel sterowania wyświetlacz LCD parametrów spawania 3 metrowy uchwyt spawalniczy MIG MB15 z możliwością obrotu palnika o 360 st. profesjonalny czterorolkowy podajnik drutu WYPOSAŻENIE ZESTAWU: spawarka Welder Fantasy BEST MIG 231 4×4, uchwyt spawalniczy MIG/MAG MB15 3m EURO z możliwością obrotu palnika o 360 st., przewód masowy 2 m., przewód z zaciskiem elektrody 2 m., rolki podające 1.0 – 1.2U do aluminium rolki podające 0.8- 1.0 V do stali (w podajniku) wkład podajnika drutu teflonowy instrukcję w j.polskim i kartę gwarancyjną. DANE TECHNICZNE: Napięcie zasilania [V] 1~230 Częstotliwość [Hz] 50/60 Zabezpieczenie [A] 20 Pobór mocy [kVA] 7,7 Tolerancja wahań zasilania [%] ± 10 Klasa izolacji F Klasa ochrony obudowy IP21S Waga [kg] 13 Wymiary wys/szer/dł [mm] 360x210x470 PARAMETRY MIG/MAG Zakres prądu spawania MIG/MAG [A] 20 – 200 Regulacja posuwu drutu płynna Cykl pracy dla temperatury otoczenia 40oC 60% [A] 200 Cykl pracy dla temperatury otoczenia 40oC 100% [A] 155 Typ podajnika 4R PROFI Średnica drutu spawalniczego [mm] 0,8 – 1,2 Indukcyjność [%] -90 – 50 Czas upalania końcówki drutu [%] -90 – 90 Czas zgrzewu SPOT [s.] 0,1 – 9,9 Wolny start drutu [m/min] 1 – 25,5 Częstotliwość pulsu [Hz] 0,5 – 5 Cykl pulsu [%] 20 – 80 Modulacja pulsu [%] 5 – 50 Średnica szpuli z drutem /waga 200 mm / 5kg PARAMETRY MMA Zakres prądu spawania MMA [A] 20 – 200 Cykl pracy dla temperatury otoczenia 40oC 60% [A] 150 Cykl pracy dla temperatury otoczenia 40oC 100% [A] 112 Siła łuku (ARC FORCE) [A] 0 – 205 Gorący start (HOT START) Natężenie prądu spawania [A]: 0 – 150, Czas trwania [ms]: 0 – 99 Średnice elektrod spawalniczych [mm] 1,6 – 4,0

prostownik ideal, cola odrdzewiacz, t 123, szlifierka taśmowa proma, bosch 30381, klucze nasadowe coval opinie, nivel system nl310, motopompa do szlamu, iso 40, kubatura pomieszczenia wzór, młotowiertarka leroy merlin

yyyyy